Co to jest reformulacja perfum i jak wpływa na zapach?

reformulacja perfum

Reformulacja perfum to inaczej zmiana składu, formuły zapachu, czyli zastępowanie jednych składników innymi. Dlaczego marki decydują się na dokonanie reformulacji?

Pierwszym powodem może być spadek sprzedaży lub słaba ogólna sprzedaż danych perfum. Reformulacja pełni tutaj rolę, mającą na celu podniesienie wyników sprzedaży. Czasami ma to również związek z cięciem tzw. kosztów produkcji czyli zastępowanie pewnych naturalnych, drogich składników ich chemicznymi, tańszymi odpowiednikami. W tym przypadku zapach teoretycznie nie powinien ulec zmianie pod względem odczuć olfaktorycznych, ale w praktyce jednak różnica może być wyczuwalna. Bardzo często zdarza się, że nowa receptura nie jest tak bogata i złożona, co odbija się na zapachu.

Czasami zdarza się, że przy tworzeniu perfum użyto składnika, który okazał się szkodliwy dla zdrowia, lub w znacznym stopniu był czynnikiem uczulającym. Wtedy też należy taką substancję usunąć ze składu i niejednokrotnie ma to wpływ na cały zapach. Nie zawsze bowiem udaje się znaleźć jego bardzo zbliżony odpowiednik, który nie zaburzyłby w żaden sposób całości struktury zapachowej.

Istotne jest również to, że marki muszą podporządkować się zasadom organizacji  IFRA (International Fragrance Association). Jest to światowe stowarzyszenie producentów perfum, która czuwa nad bezpieczeństwem składników używanych w perfumach, przez co przyczynia się do ochrony zdrowia konsumentów.

Marki niechętnie przyznają się do zastosowania reformulacji zapachu, jeśli wynika ona z konieczności usunięcia jakiegoś składnika.  Z drugiej strony mają świadomość, że przecież konsument wyczuje różnicę, więc ostatecznie nie zaprzeczają, że takie sytuacje mają miejsce.

The following two tabs change content below.
Sylwia Śmiałkowska
Ekspert wizerunku zapachowego i stylistka zapachowa.